σαρκοδίνια

τα, Ν
ζωολ. υπερομοταξία ή, κατ' άλλους, ομοταξία πρωτοζώων που έχουν ρευστό κυτταρόπλασμα και χρησιμοποιούν προσωρινές κυτταροπλασματικές προεκτάσεις, τα ψευδοπόδια ή ακτινοπόδια, για την κίνηση και την διατροφή τους, ομοταξία στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι αμοιβάδες, τα τρηματοφόρα, τα ακτινόποδα, τα ακτινόζωα κ.ά.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. sarcodinia < σαρκώδης].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.